Khách sạn Phú Quốc

Cần hỗ trợ

Ngân sách

Khu vực

  Loại hình nơi ở

  Tiện ích

  6.550.000 VND

  VILLA 2 BEDROOM, VILLA 3 BEDROOM, VILLA 3 BR OCEAN VIEW, VILLA 4 BEDROOM OCEAN VIEW

  Gồm ăn sáng
  914.000 VND

  STANDARD, FAMILY BUNGALOW, SUPERIOR BUNGALOW

  Gồm ăn sáng
  Khách sạn Phú Quốc tại các địa điểm phổ biến
   Khách sạn tại các địa điểm du lịch nổi tiếng khác