Khách sạn Hạ Long

Cần hỗ trợ

Ngân sách

Khu vực

  Loại hình nơi ở

  Tiện ích

  1.050.000 VND

  SUPERIOR, DELUXE, PANORAMA, MORNING STAR SUITE

  Gồm ăn sáng
  850.000 VND

  VILLA SUPERIOR, SUPERIOR, VILLA FAMILY, DELUXE, EXECUTIVE SUITE

  Gồm ăn sáng
  1.250.000 VND

  DELUXE, PREMIUM, SUITE, PALACE SUITE

  Gồm ăn sáng
  Khách sạn Hạ Long tại các địa điểm phổ biến
   Khách sạn tại các địa điểm du lịch nổi tiếng khác